top of page
מהתקשורת

רשות החשמל מינתה צוות בדיקה שיבחן את עלויות הפנסיה לעובדי חברת החשמל - מתוך "הארץ"

רו"ח יאיר שלהב ראש צוות בדיקת הפנסיה של עובדי חברת החשמל

 

בעלי השליטה בצים לא חלבו את החברה - מתוך "דה מרקר"

רו"ח יאיר שלהב נותן חו"ד כלכלית בהסדר צים

שיחת וועדה: האם להמלצות וועדות גרמן ואלאלוף יש סיכוי של ממש להצליח היכן שקודמותיהן נכשלו? - מתוך "פורבס ישראל"

רו"ח יאיר שלהב נותן חו"ד כלכלית בהסדר צים

 

"הקבוצות תמיד מקבלות את הכסף, לא משנה מה - מתוך "כלכליסט"

חוות דעת חשבונאית יאיר שלהב להתאחדות לכדורגל

זוהר לוי מנסה לסלול את הדרך להשתלטות על כלכלית ירושלים - מתוך "כלכליסט"

רו"ח יאיר שלהב ממונה כדירקטור בכלכלית ירושלים

הבעלים של בורגראנץ' רמי אלעד שובר שתיקה - מתוך "דה מרקר"

רו"ח יאיר שלהב ממונה כמלווה לבורגר ראנץ'

הרווח האמיתי של המשביר בתי כלבו - מתוך הבלוג "אג"ח"

התייחסות להערכת שווי למשביר בתי כלבו שביצע רו"ח יאיר שלהב

פער של 1,350%: "היסטורית, הערכות המשביר את תוצאותיה אינן מהמשובחות"

ניתוח הערכת שווי למשביר בתי כלבו שבוצעה על ידי רו"ח יאיר שלהב

רמי שביט, מכאן אני יכול רק לעלות.

רו"ח יאיר שלהב מעריך השווי היה ספקן בנוגע לתחזית החברה.

bottom of page