top of page
ליווי מכרזים

רו"ח יאיר שלהב מתמחה בליווי תהליכי מכרז והצעות מחיר מורכבים.

משרדנו מתמחה בליווי מכרזים בתחומים הבאים:

  • מכרזים לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, תשתיות ובנייה. מכרזים שמוצעים ע"י עיריות, מועצות איזוריות, חברות כלכליות, חברות עסקיות ואחרים. מכרזים אלו בדרך כלל בהיקפים משמעותיים ועריכתם ובקרה עליהם דורשות מומחיות רבה.
     

  • מכרזים למכירה או הפרטה של חברות או יחידות בתוך חברות. מכרזים אלו מוצעים ע"י גופים ממשלתיים, גופים עירוניים או חברות עיסקיות.
     

  • מכרזי מכירת חברות או נכסים כתוצאה מפסקי דין והליכים משפטיים.
     

  • הליווי כולל את: הכנת המכרז, ניהולו, ניתוח ההצעות ובחירת הזוכים.

bottom of page